» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 33/183/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 33/183/2019

Załączniki:
1) 33/183/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1680.86 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/182/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 33/182/2019

Załączniki:
1) 33/182/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3752.73 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/181/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok

Symbol: 33/181/2019

Załączniki:
1) 33/181/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 279.2 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/180/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2020 w formie budżetu partycypacyjnego

Symbol: 33/180/2019

Załączniki:
1) 33/180/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 5915.98 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/179/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/158/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 33/179/2019

Załączniki:
1) 33/179/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 302.78 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/178/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/157/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/178/2019

Załączniki:
1) 33/178/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 288.05 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr Uchwała nr 33/177/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał VI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał VI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 33/177/2019

Załączniki:
1) 33/177/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 655.97 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/176/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/176/2019

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/175/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/175/2019

Załączniki:
1) 33/175/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1808.44 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/174/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/174/2019

Załączniki:
1) 33/174/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1724.22 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/173/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/173/2019

Załączniki:
1) 33/173/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1796.55 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/172/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: 33/172/2019

Załączniki:
1) 33/172/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1766.85 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/171/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/171/2019

Załączniki:
1) 33/171/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1782.42 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/170/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Symbol: 33/170/2019

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/169/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2018

Symbol: 33/169/2019

Załączniki:
1) 33/169/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 36954.37 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/168/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz My" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 33/168/2019

Załączniki:
1) 33/168/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1239.41 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/167/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: 33/167/2019

Załączniki:
1) 33/167/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1213.81 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 33/166/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2018"

Symbol: 33/166/2019

Załączniki:
1) 33/166/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 33238.6 KB

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
POWRÓT