» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja VII w dniu 28.05.2019r.

Tytuł:  uchwała nr VII/94/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2020 w formie budżetu partycypacyjnego

Załączniki:
1) VII/94/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 724.99 KB
2) VII/94/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 43.11 KB

Data wprowadzenia: 2019-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/91/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) VII/91/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 740.71 KB
2) VII/91/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 29.77 KB

Data wprowadzenia: 2019-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/90/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

Załączniki:
1) VII/90/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 116.08 KB
2) VII/90/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 14.2 KB

Data wprowadzenia: 2019-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/93/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) VII/93/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3819.19 KB
2) VII/93/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 19.2 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/92/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/409/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
1) VII/92/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 108.88 KB
2) VII/92/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 10.41 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr LII/409/2018 Typ: DOC, Rozmiar: 62.5 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/97/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) VII/97/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 193.88 KB
2) VII/97/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.88 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/96/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.F. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) VII/96/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 195.61 KB
2) VII/96/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.81 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/95/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Załączniki:
1) VII/95/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 193.23 KB
2) VII/95/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.73 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/89/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

Załączniki:
1) VII/89/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 237.4 KB
2) VII/89/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 14.78 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/88/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny działki gruntu nr 368/1 położonej w Gminie Świerklaniec, obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) VII/88/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 107.05 KB
2) VII/88/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.54 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/87/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2018"

Załączniki:
1) VII/87/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 947.38 KB
2) VII/87/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 668.08 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VII/86/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2018

Załączniki:
1) VII/86/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 37855.28 KB
2) VII/86/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.34 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
POWRÓT