» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja X w dniu 27.08.2019r.

Tytuł:  uchwała nr X/119/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Załączniki:
1) X/119/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 367.25 KB
2) X/119/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 20.7 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/118/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Załączniki:
1) X/118/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 632.12 KB
2) X/118/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 28.21 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/117/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) X/117/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 343.38 KB
2) X/117/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 15.53 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/116/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tarnogórskiego od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki:
1) X/116/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 307.88 KB
2) X/116/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 18.86 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/108/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) X/108/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 472.36 KB
2) X/108/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 20.34 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/106/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3311S - ulicy 1 Maja i ulicy Fabrycznej w Kaletach,

Załączniki:
1) X/106/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 316.16 KB
2) X/106/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 10.73 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/109/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) X/109/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3818.03 KB
2) X/109/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 16.18 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/115/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach do wymogów określonych przepisami ustawy Prawo oświatowe

Załączniki:
1) X/115/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 103.42 KB
2) X/115/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 8.57 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/114/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach do wymogów określonych przepisami ustawy Prawo oświatowe

Załączniki:
1) X/114/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 104.48 KB
2) X/114/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 8.66 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/113/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) X/113/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 102.54 KB
2) X/113/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.09 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/112/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyłączenia Technikum nr 13 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) X/112/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 101.96 KB
2) X/112/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.12 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/111/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej

Załączniki:
1) X/111/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 103.7 KB
2) X/111/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.09 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/110/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) X/110/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 103.78 KB
2) X/110/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.18 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/107/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie rezygnacji Powiatu Tarnogórskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"

Załączniki:
1) X/107/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 101.52 KB
2) X/107/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 8.05 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-30

WIĘCEJ »
POWRÓT