» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 233/1598/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących – II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach do zawierania w zakresie własnego projektu pn.: „Wymiana Szkolna” umów z podmiotami przyznającymi środki finansowe na realizację programów międzynarodowej współpracy młodzieży.

Symbol: 233/1598/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1597/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania Stypendium dla Studentów na rok akademicki 2005/2006

Symbol: 233/1597/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 233/1596/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr 168/1194/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lipca 2005 roku dotyczącej wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 233/1596/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1594/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 233/1594/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-29

WIĘCEJ »
POWRÓT