» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2020 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Rozbiórka budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - dokumentacja projektowa

Symbol: AZ.272.4.30.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 484.92 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2234.81 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

Symbol: AZ.272.4.35.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 558.95 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2890.33 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"

Symbol: AZ.272.4.24.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 450.02 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2638.63 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Izolacja ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17 – I etap.

Symbol: AZ.272.4.25.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 456.5 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2245.6 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"

Symbol: AZ.272.4.15.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 404.44 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2159.14 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" - w części A zamówienia

Symbol: AZ.272.4.27.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania w części A zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 378.5 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" - w części C zamówienia

Symbol: AZ.272.4.27.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w częsci C zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 170.76 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" - w części B zamówienia

Symbol: AZ.272.4.27.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w częsci B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 179.33 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup aparatu RTG (analogowy) typu „telekomando” w ramach zadania pn. „Wsparcie działań Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”

Symbol: AZ.272.4.31.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 397.87 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 899.82 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: AZ.272.4.19.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 576.92 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1729.8 KB

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.22.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 653.51 KB
2) ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.11.2020 roku Typ: PDF, Rozmiar: 804.58 KB

Data wprowadzenia: 2020-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych"

Symbol: AZ.272.4.21.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 414.47 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1665.52 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”

Symbol: AZ.272.4.20.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 479.75 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2178.21 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 455 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”

Symbol: AZ.272.4.19.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 306.56 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 408.38 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1320.02 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego”

Symbol: AZ.272.4.18.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 399.19 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2832.5 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach od strony ul. Ogrodowej"

Symbol: AZ.272.4.16.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 421.59 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1768.5 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 380.27 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.14.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 425.05 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1902.53 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.:Zakup i dostawa kserokopiarek i innych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Symbol: AZ.272.4.12.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 517.62 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1100.37 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.7.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 558.24 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 3747.77 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23

Symbol: AZ.272.4.6.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 1123.7 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2903.75 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa"

Symbol: AZ.272.4.2.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 435.81 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2009.54 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Symbol: AZ.272.4.11.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 362.16 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 976.96 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 397.26 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Nadzór inwestorski na realizacją projektu pn. "Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1"

Symbol: AZ.272.4.8.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 447.52 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2377.15 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1

Symbol: AZ.272.4.1.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 422.99 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1752.99 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - część B

Symbol: AZ.272.4.12.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania w części B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 514.11 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1420.78 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 402.01 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - część A i C

Symbol: AZ.272.4.12.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania - w części A i C zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 573.42 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1420.78 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.9.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 474.5 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2027.96 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Brynku przy ul. Park 2"

Symbol: AZ.272.4.4.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 422.74 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1932.6 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 400.42 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1

Symbol: AZ.272.4.1.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 475.2 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26- Etap 1"

Symbol: AZ.272.4.26.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 509.92 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2587.59 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.:Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.31.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 419.53 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 949.96 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-04

WIĘCEJ »
POWRÓT