» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2006 r.

Uchwała nr 238/1635/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006 – 2015.Symbol: 237/1635/2006

Uchwała nr 238/1635/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 lipca 2006 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006 – 2015.

 

Na podstawie art. 32, ust 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006 – 2015.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 238/1635/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku.

 

Uchwała nr ............./............/2006

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia..........................2006 roku

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006 – 2015.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 19, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przyjąć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim                 na lata  2006 – 2015 w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Wyświetleń: 1140

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-07-10

« POWRÓT

WYDRUK