» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2006 r.

Uchwała nr 238/1638/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 208/1405/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.Symbol: 238/1638/2006

Uchwała nr 238/1638/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 208/1405/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
23 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), wykonując zapisy Uchwały nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 r.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego – Struktura Organizacyjna Powiatowego Zakładu Budżetowego w pionie „Główny Księgowy Zastępca Dyrektora” skreślić komórkę o nazwie „Sekcja Zamówień Publicznych i Windykacji Należności Czynszowych”.

 

2.       W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego – Podział etatów skreślić treść poz. 4. w kolumnie  „Nazwa stanowiska”, i nadać nową treść w brzmieniu:

„Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Windykacji Należności Czynszowych.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Wyświetleń: 1033

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-07-10

« POWRÓT

WYDRUK