» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2006 r.

Uchwała nr 238/1641/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie uzgodnienia dwóch projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Kalety część zachodnia oraz część wschodniaSymbol: 238/1641/2006

Uchwała nr 238/1641/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 lipca 2006 roku

 

w sprawie uzgodnienia dwóch projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Kalety część zachodnia oraz część wschodnia

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt. 7, ppkt a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 80 poz. 717z późn. zm).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Uzgodnić dwa projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Kalety część zachodnia oraz część wschodnia przedstawione wnioskiem Burmistrza Miasta Kalety z dnia 9 czerwca 2006 roku nr B - 7321/7/06.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Wyświetleń: 1220

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-07-10

« POWRÓT

WYDRUK