» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2006 r.

Uchwała nr 238/1642/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał LII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 238/1642/2006

Uchwała nr 238/1642/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 lipca 2006 roku

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał LII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał LII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 27 czerwca 2006 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 238/1642/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku.

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

LII/511/2006

w sprawie  przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok”

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

 

 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

2.        

LII/512/2006

w sprawie w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

3.        

LII/513/2006

w sprawie  zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

4.        

LII/514/2006

w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Nakle Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

5.        

LII/515/2006

w sprawie darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Krupskim Młynie przy ul. J. Krasickiego 4, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

6.        

LII/516/2006

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

7.        

LII/517/2006

w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera  w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Nadzoruje:

Wicestarosta Powiatu

8.        

LII/518/2006

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Wicestarosta Powiatu

9.        

LII/519/2006

w sprawie wystąpienia do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektu pn. „Spora szansa dla uczniów” na stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

10.     

LII/520/2006

w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa pn. „Szansa dla studentów” na rok akademicki 2006/2007.

Wykonuje:

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

11.     

LII/521/2006

w sprawie zasad udzielenia stypendiów  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2006/2007

Wykonuje:

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

12.     

LII /522/2006

w sprawie ustalenia zasad udzielenia stypendiów dla studentów z Powiatu Tarnogórskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Tarnogórskiego w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok akademicki 2006/2007 pod nazwą „Szansa dla studentów”

Wykonuje:

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Dul

13.     

LII /523/2006

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr                                    S 3237 na obszarze gminy Ożarowice.

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych  

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

14.     

LII /524/2006

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2004 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Wyświetleń: 1281

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-07-10

« POWRÓT

WYDRUK