» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXIV w dniu 27.10.2020r.

Tytuł:  uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) XXIV/224/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 269.06 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/229/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXIV/229/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 123.01 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XV/166/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 133 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/228/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/427/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIV/228/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1060.8 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/227/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

Załączniki:
1) XXIV/227/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 143.52 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XIV/151/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 533.12 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XXIV/226/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 3536.04 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XXIV/225/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 701.57 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Załączniki:
1) XXIV/223/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 337.77 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-29

WIĘCEJ »
POWRÓT