» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. InwestycjiSymbol: EO.0716-7/3/06

ZARZĄDZENIE NR 1/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 6 STYCZNIA 2006r.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko                        podinspektora w Biurze ds. Inwestycji.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji: 
      Józef Korpak - Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
      Joanna Krawczyńska - podinspektor p.o. Kierownika Biura ds. Inwestycji
      Henryk Łatowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
      Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji 

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji,  zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia  15 września 2005r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 989

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK