» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 2/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska podinsp. w Wydziale Gospodarki MieniemSymbol: EO.0716-7/3/06

ZARZĄDZENIE NR 2/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 6 STYCZNIA 2006r.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska podinspektorów w Wydziale Gospodarki Mieniem.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
     Józef Korpak - Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
     Roman Rynduch - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
     Rudolf Sobczyk - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu
     Dorota Synowiec - inspektor w Biurze Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji 

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na dwa stanowiska podinspektorów w Wydziale Gospodarki Mieniem, zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 września 2005r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 965

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK