» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 100/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku



Symbol: EO.0716-7/3/06

ZARZĄDZENIE NR 4/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach (Uchwała nr XXXII/303/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005r. ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 100/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2005r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt. 1 ppkt.1.1. wykreśla się lit. c)
2. w § 1 dodaje się ppkt. 1.3. o następującym  brzmieniu:
1.3. porównania danych z ksiąg rachunkowych z danymi z ksiąg inwentarzowych gruntów  wg stanu na dzień 30.12.2005r.
3. § 2 pkt. 2  lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:
- Anna Siry, Dariusz Bąk dla prac określonych w § 1 ppkt. 1.1. lit. d) oraz w ppkt. 1.3.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 100/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia  12 grudnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 947

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK