» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do załącznika Zarządzenia nr 76/2004 z dnia 22.11.2004 roku w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnychSymbol: EO.0716-7/3/06

Zarządzenie nr  5/2006 
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 09.01.2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do załącznika Zarządzenia nr 76/2004 z dnia 22.11.2004 roku w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej
na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Na podstawie § 46, pkt 2, lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach ( zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/303/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach )

zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia nr 76/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22.11.2004 roku w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
  - 6113 - Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na leśne - kat. arch. B - 10,
2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
  - 6230 - Ochrona przeciwpowodziowa na wodach śródlądowych - kat. arch. BE - 10,
3. pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
  - 7634 - Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami - pozwolenia - kat. arch. BE - 10,
4. pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
  - 7635 - Gospodarka odpadami - pozwolenia - kat. arch. BE - 10.

§ 2

Pozostałe punkty załącznika Zarządzenia nr 76/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 22.11.2004 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1067

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: , dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK