» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 8/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws. zmiany do zarządzenia nr 1/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006 r.Symbol: EO.0716-7/7/06

ZARZĄDZENIE NR 8/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 18 STYCZNIA 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 1/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006r.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam  co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006r. wprowadza się następującą zmianę:
1.  §2 otrzymuje brzmienie:
    §2. W skład Komisji wchodzą:
    Przewodniczący Komisji:
       Andrzej Dul     - Członek Zarządu  Powiatu Tarnogórskiego
    Członkowie Komisji: 
       Joanna Krawczyńska - inspektor p.o. Kierownika Biura ds. Inwestycji
       Henryk Łatowski  - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
       Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura  Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji
 


2.   Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1039

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK