» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 10/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r. ws. powołąnia Komisji ds. konsultacjiSymbol: EO.0716-7/7/06

ZARZĄDZENIE NR 10/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 19 STYCZNIA 2006 r

w sprawie: powołania Komisji ds. Konsultacji.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 17, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z uchwałą
nr XLIV/430/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję ds. Konsultacji w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego, z ograniczeniem ich do mieszkańców Gminy Ożarowice w sprawie przyłączenia do Powiatu Tarnogórskiego części obszaru sołectwa Sączów w Gminie Bobrowniki obejmującego ulicę Sienkiewicza oraz części obszaru sołectwa Sączów obejmującego ulicę Chrobrego.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 6-8 luty 2006 roku.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji ds. Konsultacji- Łukasz Romowicz  - Sekretarz Powiatu
2. Członkowie Komisji:
- Anna Bielecka        Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
- Justyna Habrajska  Inspektor w Biurze Rady Powiatu
- Iwona Kalemba      Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
- Dariusz Łuczak       Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

§ 3

Komisja ds. Konsultacji ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia protokołu z konsultacji
przez Radę Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji - Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 980

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK