» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ws. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/8/06

Zarządzenie nr 12/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18, ust. 4, pkt. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005r.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję w celu przeprowadzenia rocznej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów w kancelarii tajnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2.  Kontrolą objąć okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
3.  Kontrolę przeprowadzić w zakresie:
- ewidencji, rejestrowania i obiegu dokumentów niejawnych,
- przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
- ochrony informacji niejawnych.
4.  Kontrolę przeprowadzić w dniach od 01. 02. do 03. 02. 2006 roku.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Przewodniczący komisji - Stanisław Rudek - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
2.  Członek - Sławomir Niesłony -  Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji - Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 994

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK