» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 17/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ws. wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonanych w Wydziale Geodety PowiatowegoSymbol: EO.0716-7/12/06

Zarządzenie Nr 17/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 1 lutego 2006 r.

W sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Wydziale Geodety Powiatowego

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 9 i art. 34 ust.1  Ustawy z dnia 5.06.1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 142 poz.1592 z 2001r.), § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19.02.2004. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 37 poz.333 z 2004 r.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadza się ceny materiałów wraz z kosztami reprodukcji dokumentów wykonywanych
w Wydziale Geodety Powiatowego zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Cennik usług obowiązuje od dnia 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r.

§ 5

Traci moc zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr.63/2005 z dnia 29.07.2005.

Dokument utworzono: Wydział Geodety Powiatowego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 918

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzneia nr 17/2006 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-02-16, Pobrań: 776, Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK