» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 19/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ws. likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie PowiatowymSymbol: EO.0716-7/12/06

ZARZĄDZENIE NR 19/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym

Na podstawie § 46 pkt 2, lit.(a) Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do bieżącej likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w składzie:
Anna BIELECKA        - przewodnicząca
Barbara MACHURA    - członek
Katarzyna SMOLNIK  - członek
Dariusz ŁUCZAK       - członek

§ 2

1.Zadaniem komisji jest:
- bieżące niszczenie, bez możliwości odtworzenia, pieczęci nagłówkowych i imiennych zdanych do likwidacji wg "Ewidencji pieczęci Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach",
- przygotowanie każdorazowo, protokołu likwidacyjnego zawierającego treść likwidowanych pieczęci oraz numer z "Ewidencji pieczęci Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach",
- przedłożenie protokołu  do zatwierdzenia przez Starostę
2.W przypadku pieczęci imiennych protokół likwidacji należy uzgodnić z Kierownikiem Biura Kadr.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 4

Uchyla się zarządzenie nr 32/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1006

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK