» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 20/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury FizycznejSymbol: EO.0716-7/12/06

ZARZĄDZENIE NR 20/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 6 LUTEGO 2006R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko                         podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
     Józef Korpak - Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
     Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
     Rudolf Sobczyk - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu
     Dorota Synowiec - inspektor w Biurze Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji   

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 897

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK