» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 23/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ws. powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o NiepełnosprawnościSymbol: EO.0716-7/14/06

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego
Nr 23/2006
z dnia 15 luty 2006 r.

w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Na podstawie § 18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328), na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach:

§1

Powołuję z dniem 15 lutego 2006r w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach Panią Aleksandrę Piekarską - pedagoga, jako członka składu orzekającego.

§2

Powołanie na powyższą funkcję obowiązuje do czasu jego odwołania.

§3

Zakres zadań  członka Powiatowego Zespołu zostanie określony przez Przewodniczącego  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-20

Wyświetleń: 916

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-20

« POWRÓT

WYDRUK