» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 26/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ws. powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych w konkursie plastycznymSymbol: EO.0716-7/17/06

Zarządzenie nr 26/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 lutego 2006

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych w konkursie plastycznym.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz wytycznymi nr ZK. CZKW. 07112 - 1/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych, przebiegającego po hasłem "Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi" powołuję komitet organizacyjny w składzie:
Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
       Józef KORPAK - Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie:
       Elżbieta SUSEK - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
       Piotr KRĘŻEL - Z-ca Dcy JRG PSP w Tarnowskich Górach
       Stanisław RUDEK - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży
                                   i Reagowania Kryzysowego
       Adam ANDRYSZCZAK - nauczyciel plastyki Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła
       Artur LUBOS - nauczyciel plastyki Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła

§ 2

1. Komitet organizacyjny powołuje jury, w skład którego powinni wejść nauczyciele plastyki, z praktyką w pracy z dziećmi i młodzieżą.
2. Jury przeprowadza ocenę prac zgodnie z postanowieniami "Regulaminu organizacyjnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży"

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego 
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-23

Wyświetleń: 1004

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-23

« POWRÓT

WYDRUK