» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 42/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. podisnp. w Ref. Zasobu Geodezyjnego i KartograficznegoSymbol: EO.0716-7/25/06

ZARZĄDZENIE NR 42/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 23 MARCA 2006R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  podinspektora
w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
     Andrzej Skórnik - Geodeta Powiatowy
Członkowie Komisji: 
     Jarosław Leńdźwa - Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego
                                  i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
     Irena Cieślińska - Kierownik Referatu Katastru Gruntów
                                i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
     Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy",                    zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Wyświetleń: 888

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11

« POWRÓT

WYDRUK