» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 64/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie wykazu pracowników uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/37/06

ZARZĄDZENIE NR 68/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2 czerwca 2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 64/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie wykazu pracowników uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach.

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach (Uchwała nr XXXII/303/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005r. ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 64/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie wykazu pracowników uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach – wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1 pkt. 1 otrzymuje następujące  brzmienie:
  1) a)   Naczelnicy :
           - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
           - Wydziału Gospodarki Mieniem,
           - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      b)   Zastępca:
           - Wydziału Gospodarki Mieniem.
2. § 1 pkt. 3  otrzymuje następujące  brzmienie:
   3) Kierownicy Referatów Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
3. § 1 pkt. 4  wykreśla się:
   - Krzysztof Papaja
4. §  1 pkt. 5  wykreśla się:
   - Hanna Mrowicka.
5. §  1 pkt. 5  dodaje się:
   - Aleksandra Klimek,
   - Michał Herman,
   - Bartosz Skawiński.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 64/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia
27 lipca 2004r. w sprawie wykazu pracowników uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach – pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-08

Wyświetleń: 981

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-08

« POWRÓT

WYDRUK