» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 79/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ws. powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i przy ul. Sienkiewicza 8Symbol: EO.0716-7/41/06

ZARZĄDZENIE NR 79/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 11 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 17, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w związku z Porozumieniem zawartym w dniu 29.06.2006 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Tarnowskie Góry

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1. Przewodnicząca Zespołu – Hanna Mrowicka – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
2. Członkowie Zespołu:
- Jolanta Mandzyn – podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem,
- Jolanta Sorn – Tomczewska – inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej,
- Joanna Marczak – główny specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów,
- Hanna Lubas – podinspektor w Biurze Kadr.

§ 3

Zespół dokona przejęcia obiektów i dokumentacji w niżej wymienionym zakresie:
1. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
2. mienia ruchomego będącego na wyposażeniu Młodzieżowego Domu Kultury,
3. dokumentacji związanej z prowadzeniem placówki w zakresie kompetencji Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej,
4. dokumentacji finansowo – księgowej oraz sprawozdań budżetowych,
5. dokumentacji kadrowej dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury,

§ 4

Przejęcie obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 zostanie wykonane w terminie do dnia 31 lipca 2006 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. przejęcia obiektów
i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Wyświetleń: 1007

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-07-19

« POWRÓT

WYDRUK