» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 83/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 79/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.07.2006 r. ws. powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8Symbol: EO.0716-7/43/06

ZARZĄDZENIE NR 83/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 31 lipca 2006 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 79/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.
Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 17, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w związku z Porozumieniem zawartym w dniu 29.06.2006 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Tarnowskie Góry

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2, pkt. 2 Zarządzenia nr 79/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8 poprzez nadanie mu  brzmienia:

2. Członkowie Zespołu:
- Agata Kamińska – podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem,
- Joanna Lech - Boryczka – podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej,
- Iwona Borecka – inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów,
- Hanna Lubas – podinspektor w Biurze Kadr.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 79/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. przejęcia obiektów
i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-08-10

Wyświetleń: 1035

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-08-10

« POWRÓT

WYDRUK