» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 92/2006 z dnia 1 września 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 2/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie procedury konsultacji projektów technicznych oraz studiów wykonalności na realizację inwestycji oraz remontów przez powiatowe jednostki organizacyjne Powiatu TarnogórskiegoSymbol: EO.0716-7/47/06

ZARZĄDZENIE NR  92/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA  1 września 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie procedury konsultacji projektów technicznych oraz studiów wykonalności na realizacje inwestycji oraz remontów przez powiatowe jednostki organizacyjne Powiatu Tarnogórskiego.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 45, pkt 2, lit.a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w § 3, pkt 1)., lit. c) Zarządzenia nr 2/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie procedury konsultacji projektów technicznych oraz studiów wykonalności na realizacje inwestycji oraz remontów przez powiatowe jednostki organizacyjne Powiatu Tarnogórskiego poprzez nadanie mu brzmienia:
c). Biuro ds. Inwestycji

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-09-04

Wyświetleń: 1048

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-09-04

« POWRÓT

WYDRUK