» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 100/2006 z dnia 4 października 2006 r. ws. udziału w ćwiczeniu obronnym na terenie województwa śląskiego nt. "Kierowanie uruchamianiem zadań operacyjnych przez organy administracji publicznej w stanie gotowości obronnej"Symbol: EO.0716-7/50/06

Zarządzenie nr 100/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 4 października 2006 r.

w sprawie udziału w ćwiczeniu obronnym na terenie Województwa Śląskiego na temat „Kierowanie uruchamianiem zadań operacyjnych przez organy administracji publicznej w stanie gotowości obronnej czasu kryzysu” w dniach 12 - 13 października 2006 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150), planu szkolenia obronnego w Województwie Śląskim na 2006 r. oraz zarządzenia Nr 172 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie województwa śląskiego w 2006 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Na okres ćwiczenia rozwinąć elementy Głównego Stanowiska Kierowania oraz służbę stałego dyżuru, przewidziane do działania w „Planie operacyjnym funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w składzie;

1. Sekcja kierowania i planowania:
- Andrzej DUL – Członek Zarządu Powiatu – kierownik sekcji
- Łukasz ROMOWICZ – Sekretarz Powiatu
- Stanisław RUDEK- Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego

2. Sekcja specjalistyczno - zadaniowa:
- Anna BIELECKA – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
- Irena GATYS - p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Kornelia CIEŚLA – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
- Jan MAŚKO - inspektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego
- Janusz BENTKOWSKI - inspektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego

3. Służbę stałego dyżuru:
- Katarzyna SMOLNIK
- Joanna PRUDLIK

§ 2

Stanowiska pracy poszczególnych sekcji zorganizować w oparciu o pomieszczenia 105 i 105 A w siedzibie starostwa przy ul. Karłuszowiec 5, w których zapewnić stałą łączność telefoniczną i komputerową z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego.

§ 3

Kierownik sekcji kierowania i planowania może rozszerzyć skład sekcji specjalistyczno – zadaniowej stosownie do potrzeb wynikających z otrzymywanych do realizacji zadań operacyjnych.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Członkowi Zarządu Powiatu kierownikowi sekcji kierowania i planowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania a całość przygotowania i przebieg ćwiczenia nadzorował będę osobiście.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-09

Wyświetleń: 1190

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-09

« POWRÓT

WYDRUK