» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 106/2006 z dnia 6 października 2006 r. ws. zarządzenia 103/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.12.2005 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/51/06

ZARZĄDZENIE NR 106/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 06.10.2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 19, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w pkt. 6 Załącznika Nr 1 do  Zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
6. Geodeta Powiatowy.
Ilość etatów: 33
Geodeta Powiatowy: 1
6.1. Referat Katastru Gruntów i Budynków (SG/K) – 14
6.2. Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (SG/Z) – 11
6.3. Referat Systemu Informacji Przestrzennej (SG/S) – 7
Geodeta Powiatowy realizuje zadania określone w § 59 Regulaminu Organizacyjnego
.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-18

Wyświetleń: 1358

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-18

« POWRÓT

WYDRUK