» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 107/2006 z dnia 6 października 2006 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę (najem) nieruchomości Skarbu PaństwaSymbol: EO.0716-7/51/06

ZARZĄDZENIE NR 107/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 6.10.2006 r.

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.12.2005 r. nr XLIV/431/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę (najem) nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 2

W skład Komisji przetargowej wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji:
  mgr inż. Joachim Ganszyniec - Członek Zarządu Powiatu
2. Członkowie Komisji:
  mgr inż. Hanna Mrowicka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
  mgr Bartosz Skawiński – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Komisja przetargowa powołana jest w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę (najem) należącego do Skarbu Państwa lokalu użytkowego
o powierzchni 150 m kw. posadowionego na działce 476/90 obręb Tarnowskie Góry km. 3 (KW Nr 9113) w dniu 16 października 2006 r. Ww. nieruchomość objęta była wykazem, wywieszonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy
ul. Karłuszowiec 5 i ul. Mickiewicza 41 w okresie od dnia 28.07.2006 r. do dnia 18.08.2006 r.
a także umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu - Joachimowi Ganszyńcowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-18

Wyświetleń: 1282

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-18

« POWRÓT

WYDRUK