» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 112/2006 z dnia 20 października 2006 r. ws. ustalenia czasu pracy w listopadzie 2006 dla pracowników Starostwa PowiatowegoSymbol: EO.0716-7/52/06

Zarządzenie nr 112/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20 października 2006r.

w sprawie: ustalenia czasu pracy w listopadzie 2006 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Zarządzenie nr 26/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2003r. ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

W zamian za święto w dniu 11 listopada 2006r., ustalam dla pracowników Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach, dzień 6 listopada 2006r. lub 13 listopada 2006r.  jako dzień wolny od pracy.

§ 2

Termin wykorzystania dnia wolnego przez pracowników wyznaczy bezpośredni przełożony biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 50/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2006r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-31

Wyświetleń: 1156

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-31

« POWRÓT

WYDRUK