» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 117/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu symboli i haseł klasyfikacyjnychSymbol: EO.0716-7/55/06

Zarządzenie nr 117/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 15.11.2006 r.

w sprawie: zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Na podstawie § 46, pkt 2, lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ( zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ), w związku z § 13, pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz.U. Nr 160 z 1998r. poz. 1074
z późniejszymi zmianami )

zarządzam co następuje:

§ 1

Rozbudowuje się jednolity rzeczowy wykaz akt Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez utworzenie końcowych klas trzeciego i czwartego rzędu w symbolach i hasłach  klasyfikacyjnych, a mianowicie:
- 3092 – Realizacja projektów z wykorzystaniem środków unijnych – Kat. BE-10;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-11-27

Wyświetleń: 1227

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-11-27

« POWRÓT

WYDRUK