» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 127/2006 z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/58/2006

Zarządzenie nr 127/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 grudnia 2006

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002r. )  oraz art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.)

                                                       zarządzam co następuje: 

§ 1

W Zarządzeniu nr 124/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2006r.
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2


zmienia się pkt. 1 lit. a  na brzmienie:
Przewodnicząca Komisji – Dominika Jankowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 124/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia
20 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Wyświetleń: 1230

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK