» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 243/1687/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Panu Stanisławowi Majsterkiewiczowi.

Symbol: 243/1687/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1685/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego 43 stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 243/1685/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1682/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego i Internatu w Nakle Śląskim z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Symbol: 243/1682/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1681/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.

Symbol: 243/1681/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1680/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia VI Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.

Symbol: 243/1680/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1679/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14.

Symbol: 243/1679/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1678/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14.

Symbol: 243/1678/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1677/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: 243/1677/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1676/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: 243/1676/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1675/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: 243/1675/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1674/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: 243/1674/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1673/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 243/1673/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1671/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Brynku, Park 4.

Symbol: 243/1671/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1670/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Brynku, Park 4.

Symbol: 243/1670/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1669/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Brynku, Park 4 z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

Symbol: 243/1669/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1668/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 243/1668/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1667/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 243/1667/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1666/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 243/1666/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1665/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia VII Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 243/1665/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1664/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 243/1664/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  chwała nr 243/1663/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 243/1663/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1662/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia X Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Kaletach z Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach.

Symbol: 243/1662/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  chwała nr 243/1661/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.

Symbol: 243/1661/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1660/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Budowlano- Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.

Symbol: 243/1660/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1659/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26.

Symbol: 243/1659/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 243/1658/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26.

Symbol: 243/1658/2006

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
POWRÓT