» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2021 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6."

Symbol: AZ.272.4.41.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 464.14 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2545.25 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 2

Symbol: AZ.272.4.37.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 461.82 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2111.47 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.22.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 496.48 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2791.61 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn „Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach”

Symbol: AZ.272.4.40.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 393.95 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1057.49 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Symbol: AZ.272.4.43.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 473.65 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2591.85 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.39.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 474.94 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2596.01 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”

Symbol: AZ.272.4.36.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 527.01 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo – garażowego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim

Symbol: AZ.272.4.44.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 378.47 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26 – Etap 2

Symbol: AZ.272.4.42.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 407.74 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2747.48 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-20

WIĘCEJ »
POWRÓT