» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2021 rok

Tytuł:  Kontrola stanu technicznego i infrastruktury oraz przygotowanie do „Akcji Zima” – 16 listopada-31 grudnia 2021 roku

Data wprowadzenia: 2021-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola stanu technicznego budynków oraz informacja o przebiegu remontów i inwestycji w domach pomocy społecznej – 20-29 października 2021 roku

Data wprowadzenia: 2021-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2020 rok – 27 maja-10 czerwca 2021 roku

Data wprowadzenia: 2021-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w zakresie przebiegu „Akcji Zima” na drogach powiatowych – 29 marca-30 kwietnia 2021 roku

Data wprowadzenia: 2021-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola stanu zatrudnienia oraz zmiany reorganizacyjne w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w latach 2015-2020 – 3-26 lutego 2021 roku

Data wprowadzenia: 2021-01-27

WIĘCEJ »
POWRÓT