» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » II kadencja (2002-2006) » Sesja LIV z dnia 26.09.2006r.

Tytuł:  Uchwała nr LIV/575/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 166 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/577/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia „Droga S11”.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/582/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu realizacji zadania p.n.: „Usprawnienie komunikacji tranzytowej w granicach gmin: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Radzionków i Świerklaniec poprzez rozbudowę fragmentów dróg wojewódzkich nr 911 i 908 oraz drogi krajowej nr 78, jako strategicznego połączenia Aglomeracji Górnośląskiej z Wielkopolską”

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/583/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIII/565/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego 43 stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/579/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006roku w sprawie odwołania radnego Eugeniusza Witka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach i powołania na stanowisko Przewodniczącego tejże Komisji.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/576/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr LII/516/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/584/06 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XLII/522/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla studentów z Powiatu Tarnogórskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Tarnogórskiego w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok akademicki 2006/2007 pod nazwą „Szansa dla studentów”.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/580/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/581/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych kresach roku szkolnego oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LIV/578/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku w sprawie odwołania radnego Huberta Irmlera z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
POWRÓT