» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXVII w dniu 26.01.2021r.

Tytuł:  uchwała nr XXVII/248/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXVII/248/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 665.24 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/249/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) XXVII/249/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 3526.64 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/247/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2023”,

Załączniki:
1) XXVII/247/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 450.63 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/246/2021Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 stycznia 2021roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego na akcje Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z tytułu zawartych umów pożyczek

Załączniki:
1) XXVII/246/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 162.79 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-28

WIĘCEJ »
POWRÓT