» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 245/1697/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za pierwsze półrocze 2006r

Symbol: 245/1697/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 245/1697/2006 Zarządu Powaitu z dnia 11 sierpnia 2006 r. Typ: ZIP, Rozmiar: 221.98 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 245/1698/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 245/1698/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 245/1699/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r oraz zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: 245/1699/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 245/1699/2006 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2006 r. Typ: ZIP, Rozmiar: 44.48 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 245/1705/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie umorzenia spłaty raty pożyczki udzielonej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przypadającej do spłaty w roku 2006

Symbol: 245/1705/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 245/1708/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Symbol: 245/1708/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 245/1704/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 245/1704/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 245/1703/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zawierania z samorządami gmin umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego, w sytuacjach szczególnych

Symbol: 245/1703/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 245/1700/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Symbol: 245/1700/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
POWRÓT