» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 182/934/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 - 2028

Symbol: 182/934/2021

Załączniki:
1) 182/934/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 245.81 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 3939.61 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/933/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 182/933/2021

Załączniki:
1) 182/933/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 244.07 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 874.84 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/932/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwał nr 156/829/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Symbol: 182/932/2021

Załączniki:
1) 182/932/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 616.63 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/931/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 182/931/2021

Załączniki:
1) 182/931/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 1053.48 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/930/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w roku 2021 przez spółki wodne działające na terenie Powiatu Tarnogórskiego o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Symbol: 182/930/2021

Załączniki:
1) 182/930/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 416.05 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/929/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Symbol: 182/929/2021

Załączniki:
1) 182/929/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 760.37 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/928/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Symbol: 182/928/2021

Załączniki:
1) 182/928/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 248.69 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 303.26 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/927/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 182/927/2021

Załączniki:
1) 182/927/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 10661.64 KB
2) "Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Tarnogórskiego" Typ: DOCX, Rozmiar: 49.64 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/926/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Orda

Symbol: 182/926/2021

Załączniki:
1) 182/926/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 263.2 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/925/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jakubowi Sylwestrzak

Symbol: 182/925/2021

Załączniki:
1) 182/925/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 263.44 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/924/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety - Zachód II"

Symbol: 182/924/2021

Załączniki:
1) 182/924/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 253.15 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
POWRÓT