» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXXI w dniu 25.05.2021r.

Tytuł:  uchwała nr XXXI/284/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Załączniki:
1) XXXI/284/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 297.52 KB

Data wprowadzenia: 2022-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/289/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXI/289/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 250.14 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/288/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) XXXI/288/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 3491.89 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/287/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXXI/287/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 537.63 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/292/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.F. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXI/292/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 255.1 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/291/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności zabudowanej nieruchomości

Załączniki:
1) XXXI/291/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 197.7 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/290/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności lub współwłasności nieruchomości

Załączniki:
1) XXXI/290/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 195.83 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/286/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Załączniki:
1) XXXI/286/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 184.72 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/285/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za lata 2019-2020

Załączniki:
1) XXXI/285/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 21709.13 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-27

WIĘCEJ »
POWRÓT