» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2021

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich GóachSymbol: KNT.1711.2.2021

Tarnowskie Góry, dnia 12.08.2021 r.


KNT.1711.2.2021

Pani
Klaudia Zyśk
Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 26 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry w temacie „Prawidłowość ustalania i pobierania dochodów z tytułu partycypowania gmin i powiatów w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 22.06.2021 r. do 06.08.2021 r. stwierdzono następującą nieprawidłowość:
     1. nieprawidłowe ustalenie i pobranie dochodów z tytułu partycypowania Gminy Świerklaniec w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, poprzez podwójne obciążenie Gminy Świerklaniec kwotą 1 175,04 zł, tj: 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej za okres od 31.01.2020 r. do 30.04.2020 r., co niezgodne jest z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1111 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2020 poz. 821) oraz z art. 254 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 869 z poźn. zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.2.2021, wnoszę o: ustalanie i pobieranie dochodów z tytułu partycypowania gmin w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.)  oraz z art. 254 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 305).
     Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził:
Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2021-08-12

Data wprowadzenia: 2021-08-13

Wyświetleń: 1020

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2021-08-13
Przesunięcie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2021-12-29

« POWRÓT

WYDRUK