» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2021

Wystąpienie pokontrolne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KaletachSymbol: KNT.1711.6.2021

Tarnowskie Góry, dnia 27.10.2021 roku


KNT.1711.6.2021


Pan
Henryk Wrzesień
Dyrektor generalny
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kaletach
ul. Ks. Rogowskiego 43
42-660 Kalety


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

       Na podstawie § 25 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych (zarządzenie nr 96/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2018), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ul. Ks. Rogowskiego 43, 42-660 Kalety w temacie: „Prawidłowość danych wprowadzonych do systemu informacji oświatowej” przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 21.09.2021 roku do 07.10.2021 roku stwierdzono nieprawidłowość tj. przekazanie do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2020 roku danych o skierowanych/niedoprowadzonych wychowankach polegającą na wykazaniu o 1 wychowanka skierowanego/niedoprowadzonego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach więcej, niż wynika ze stanu faktycznego i dokumentacji placówki. Powyższe jest niezgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak: KNT.1711.6.2021 wnoszę o przekazywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie ze stanem faktycznym i dokumentacją placówki, tj. zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 584 ze zm.), w tym do skorygowania przekazanych danych na dzień 30.09.2020 r. o wychowankach skierowanych/niedoprowadzonych.

       Na podstawie § 25 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych (zarządzenie nr 96/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2018), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: 
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Jolanta Sorn-Tomczewska
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2021-10-27

Data wprowadzenia: 2021-11-10

Wyświetleń: 404

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2021-11-10

« POWRÓT

WYDRUK