» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2021

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty (kontrola Technikum nr 13 w Radzionkowie)Symbol: KNT.1711.7.2.2021

          Tarnowskie Góry, dnia 20.12.2021 r.


KNT.1711.7.2.2021


Pani
Karina Borowiec
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty
w Tarnowskich Górach
ul. Legionów 35

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35, w temacie „Prawidłowość pobierania dochodów budżetowych i dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz dysponowania dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów Technikum nr 13 w Radzionkowie”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 08.09.2021 r. do 22.10.2021 r. stwierdzono następującą nieprawidłowość:
‒ nieterminowe uregulowanie zobowiązania z tytułu zakupu rolety wiszącej, udokumentowanego fakturą nr 365/RF/20 z dnia 11.03.2020 r., co niezgodne jest z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.7.2.2021, wnoszę o:
‒ dokonywanie wydatków w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
     Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 października 2018 r.), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: 
Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2021-12-27

Data wprowadzenia: 2021-12-29

Wyświetleń: 338

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2021-12-29
Przesunięcie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2021-12-29

« POWRÓT

WYDRUK