» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXXIV w dniu 28.09.2021r.

Tytuł:  uchwała nr XXXIV/321/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/321/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 148.94 KB

Data wprowadzenia: 2022-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/315/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią A.P. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Załączniki:
1) XXXIV/315/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 152.28 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/314/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J.G.-K. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Załączniki:
1) XXXIV/314/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 153.17 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/308/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 3301S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej

Załączniki:
1) XXXIV/308/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 780.11 KB

Data wprowadzenia: 2021-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/309/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) XXXIV/309/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 187.51 KB

Data wprowadzenia: 2021-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/310/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXXIV/310/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 658.37 KB

Data wprowadzenia: 2021-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/307/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim na lata 2021-2024”

Załączniki:
1) XXXIV/307/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 2330 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/311/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) XXXIV/311/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 3489.9 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/312/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” dla Chóru Mieszanego „Harfa” w Radzionkowie

Załączniki:
1) XXXIV/312/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 153.95 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/313/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” dla Stowarzyszenia Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXXIV/313/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 156.44 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/316/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) XXXIV/316/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 147.17 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/317/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) XXXIV/317/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 148.24 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/318/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/318/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 147.07 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/319/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/319/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 148.27 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/320/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/320/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 147.37 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/322/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/322/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 154.94 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr I/24/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 142.35 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/323/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/323/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 146.63 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/324/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/324/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 153.34 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr II/43/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 141.87 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIV/325/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIV/325/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 147.62 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-29

WIĘCEJ »
POWRÓT