» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 254/1739/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 254/1739/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 254/1738/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały nr LIII/565/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego 43 stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 254/1738/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 254/1737/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla studentów z Powiatu Tarnogórskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Tarnogórskiego w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok akademicki 2006/2007 pod nazwą „Szansa dla studentów”.

Symbol: 254/1737/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 254/1736/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu realizacji zadania p.n.: „Usprawnienie komunikacji tranzytowej w granicach gmin: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Radzionków i Świerklaniec poprzez rozbudowę fragmentów dróg wojewódzkich nr 911 i 908 oraz drogi krajowej nr 78, jako strategicznego połączenia Aglomeracji Górnośląskiej z Wielkopolską”

Symbol: 254/1736/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
POWRÓT