» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXXVII w dniu 21.12.2021r.

Tytuł:  uchwała nr XXXVII/345/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028

Załączniki:
1) XXXVII/345/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 990.3 KB

Data wprowadzenia: 2022-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Załączniki:
1) XXXVII/346/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 3086.38 KB

Data wprowadzenia: 2022-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/347/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Załączniki:
1) XXXVII/347/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 481.98 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/343/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) XXXVII/343/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 832.75 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/342/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXXVII/342/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 1373.38 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/341/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia „rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych” w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym

Załączniki:
1) XXXVII/341/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 202.36 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr III/53/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 297.08 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/340/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych

Załączniki:
1) XXXVII/340/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 259.35 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/344/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XXXVII/344/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 323.78 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/348/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem na rzecz spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Załączniki:
1) XXXVII/348/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 201.99 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/349/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Załączniki:
1) XXXVII/349/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 332.39 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/350/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Załączniki:
1) XXXVII/350/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 696.63 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/351/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Załączniki:
1) XXXVII/351/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 275.23 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/352/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. Na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) XXXVII/352/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 257.7 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
POWRÓT