» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 255/1747/2006 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/1695/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: 255/1747/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 255/1746/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 246/1712/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach Pani Irenie Ciosek

Symbol: 255/1746/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 255/1745/2006 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: 255/1745/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-06

WIĘCEJ »
POWRÓT