» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2022 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określania struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 225.91 KB

Data dokumentu: 2022-05-24

Data wprowadzenia: 2022-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 17 maja 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.89 KB

Data dokumentu: 2022-05-17

Data wprowadzenia: 2022-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 25/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 16 maja 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 162.91 KB

Data dokumentu: 2022-05-16

Data wprowadzenia: 2022-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia analizy i oceny dokumentacji Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka", Szkoły Policealnej MEDUS, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 28 kwietnia Typ: PDF, Rozmiar: 166.22 KB

Data dokumentu: 2022-04-28

Data wprowadzenia: 2022-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 23/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 26 kwietnia Typ: PDF, Rozmiar: 163.08 KB

Data dokumentu: 2022-04-26

Data wprowadzenia: 2022-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 22/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 157.58 KB

Data dokumentu: 2022-04-21

Data wprowadzenia: 2022-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 19/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 228.8 KB

Data dokumentu: 2022-03-31

Data wprowadzenia: 2022-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.08.2018 r. w sprawie ustalenia procedury podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń podmiotów zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 18/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 163.68 KB

Data dokumentu: 2022-03-18

Data wprowadzenia: 2022-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2022 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022

Symbol: 17/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 10.03.2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 170.48 KB

Data dokumentu: 2022-03-10

Data wprowadzenia: 2022-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.06.2019r. wprowadzającego Regulamin Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 16/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 7 marca 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 167.62 KB

Data dokumentu: 2022-03-07

Data wprowadzenia: 2022-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura Kadr

Symbol: 15/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 4 marca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 158.6 KB

Data dokumentu: 2022-03-04

Data wprowadzenia: 2022-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.03.2022 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 14/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.89 KB

Data dokumentu: 2022-03-01

Data wprowadzenia: 2022-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Zespole ds. Edukacji w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

Symbol: 13/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 163.98 KB

Data dokumentu: 2022-02-25

Data wprowadzenia: 2022-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniach i fundacjach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Symbol: 12/2022

Załączniki:
1) Załącznik nr 12/2022 z dnia 25.02.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 328.16 KB

Data dokumentu: 2022-02-25

Data wprowadzenia: 2022-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 10/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 161.55 KB

Data dokumentu: 2022-02-11

Data wprowadzenia: 2022-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku.

Symbol: 9/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 157.46 KB

Data dokumentu: 2022-02-09

Data wprowadzenia: 2022-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 8/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 546.34 KB

Data dokumentu: 2022-02-08

Data wprowadzenia: 2022-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Biurze ds. Pracowników Oświaty

Symbol: 6/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 158.97 KB

Data dokumentu: 2022-01-31

Data wprowadzenia: 2022-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 5/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 156.24 KB

Data dokumentu: 2022-01-28

Data wprowadzenia: 2022-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 4/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 158.92 KB

Data dokumentu: 2022-01-27

Data wprowadzenia: 2022-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 3/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 167.3 KB

Data dokumentu: 2022-01-27

Data wprowadzenia: 2022-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2022 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 2/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 25 stycznia 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 173.69 KB

Data dokumentu: 2022-01-25

Data wprowadzenia: 2022-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 1/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 162.28 KB

Data dokumentu: 2022-01-13

Data wprowadzenia: 2022-01-13

WIĘCEJ »
POWRÓT