» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 257/1759/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr LII/516/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 257/1759/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1758/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 257/1758/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1749/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: 257/1749/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 257/1749/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 październiaka 2006 roku Typ: ZIP, Rozmiar: 33.29 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1757/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 257/1757/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1756/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach a Śląską Akademią Medyczną w Katowicach w zakresie udostępnienia szpitalnego oddziału psychiatrycznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w dziedzinie nauk medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Symbol: 257/1756/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1754/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 257/1754/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1753/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej służebnością gruntową.

Symbol: 257/1753/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1752/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XL/377/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a służebnością gruntową.

Symbol: 257/1752/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1751/2006 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.) na 2007rok.

Symbol: 257/1751/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1750/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/329/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2002 roku o przejęciu zadania z zakresu ustawy o paszportach dotyczącego wykonywania niektórych kompetencji organu paszportowego przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 257/1750/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-11

WIĘCEJ »
POWRÓT